עבודת אפוקסי

יציקת בטון עם שכבת אפוקסי לפנים הבית